STRONA GŁÓWNA
 Informacja o GCI
 GCI w Lubelskim
 Aktualności
 Ważne adresy
 Nasze linki
 Biblioteczka GCI
 Jak szukać pracy
 Ważne informacje
 Partnerzy
 • Nasze linki

  http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Menu1&news_cat_id=-1&layout=0    Ochotnicze Hufce Pracy                                                                                                                                                 

  http://www.puplublin.pl/     Powiatowe urzędy pracy w Lublinie ul.Mełgiewska 11

  http://praca.krasnik.com.pl/praca/    Powiatowe urzędy pracy w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

  http://www.wup.lublin.pl/index.php     Wojewódzkie Urzędy Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5

  http://www.telepraca-efs.pl     Telepraca praca przyszłości

  http://consultor.pl/    Praca dla Ciebie, Pośrednictwo Pracy, Szkolenia

  www.zakrzew.lubelskie.pl   Strona naszej gminy

  http://www.lubelska.ohp.pl/ohpl/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=122&layout=1  Ochotnicze Hufce Pracy Lublin

  http://www.frdl.org.pl/lublin/  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

  http://www.zporr.lubelskie.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

  http://www.oic.lublin.pl/ Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

  http://www.efs.gov.pl/ Europejski Fundusz Społeczny

  http://www.lechaa.pl/ Europejskie Centrum Projektów,  Placówka Kształcenia Ustawicznego